Knivstabygdens Trädgårdssällskap

Knivstabygdens Trädgårdssällskap

Om Knivstabygdens Trädgårdssällskap

Vad är det som gör att fler och fler intresserar sig för trädgårdsodling? Vad är det som får flera miljoner människor i Sverige att ägna en stor del av sin fritid åt att påta i trädgården, läsa trädgårdsböcker, besöka växthus och visningsträdgårdar och ägna flera timmar åt att studera frökataloger? Svaret är enkelt. Allt som handlar om trädgård är roligt, stimulerande, spännande, vackert och friskvårdande.

Många väljer att dela intresset med andra och går med i en trädgårdsförening i anslutning till bostadsorten. Det ge en mängd fördelar. Förutom gemenskap med likasinnade anordnas kurser, föredrag och resor för att nämna några exempel. Uppskattat är också att få ta del av erfarna medlemmars kunskap och erfarenhet.
Välkommen till KNIVSTABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP!

Bli medlem

Bli medlemSkapad av Knivstabygdens Trädgårdssällskap mån, mars 03, 2014 11:25:15

Intresserad av trädgårdsodling?

Vad är det som gör att fler och fler intresserar sig för trädgårdsodling? Vad är det som får flera miljoner människor i Sverige att ägna en stor del av sin fritid åt att påta i trädgården, läsa trädgårdsböcker, besöka växthus och visningsträdgårdar och ägna flera timmar åt att studera frökataloger? Svaret är enkelt. Allt som handlar om trädgård är roligt, stimulerande, spännande, vackert och friskvårdande.

Många väljer att dela intresset med andra och går med i en trädgårdsförening i anslutning till bostadsorten. Det ge en mängd fördelar. Förutom gemenskap med likasinnade anordnas kurser, föredrag och resor för att nämna några exempel. Uppskattat är också att få ta del av erfarna medlemmars kunskap och erfarenhet.

Välkommen som medlem i KNIVSTABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP!

Föreningens syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

Vill du bli medlem?

Kontakta vår medlemsansvarige Ewa Fogelfors, 0768 414939, sms eller telefonkontakt

I medlemsavgiften ingår 6 nummer per år av tidningen Hemträdgården.


Blog ImageOdla din odlarglädje!

Om ossSkapad av Knivstabygdens Trädgårdssällskap mån, mars 03, 2014 11:09:47

Ja, så stod det i KnivstaNytt i slutet av augusti år 2004.

Det var en inbjudan till en träff den 7 september för alla trädgårdsintresserade i Knivsta som ville odla sin odlarglädje och anordnades av Riksförbundet Svensk Trädgård och Studieförbundet Vuxenskolan.

Syftet var att se om det fanns intresse att starta ett lokalt trädgårdssällskap i Knivsta.

Vi var rätt många som kom den kvällen och lyssnade till trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor som inspirerade oss med bildvisning och odlartips och förbundssekreterare Ola Bixo, Riksförbundet Svensk Trädgård, som kåserade om nöjet med en trädgårdsförening.

När frågan ställdes om vi i Knivsta ville ha en egen lokalförening så svarade samtliga ja och sju personer anmälde sig att bilda en interimsstyrelse.

Den 30 september 2004 träffades den blivande interimsstyrelsen och förbundssekreterare Ola Bixo för att bilda föreningen. Vi beslöt att anta namnet Knivstabygdens Trädgårdssällskap. Interimsstadgar för föreningen upprättades och en styrelse valdes som skulle verka fram till årsmötet i mars 2005. Medlemsavgiften för år 2005 fastställdes till 240 kr.

Den 16 november 2004 hade vi vårt första medlemsmöte. Ett 40-tal personer kom. Interimsstyrelsen presenterade sig, och föreningens syfte och mål lästes upp. En enkät delades ut och på den fick de närvarande rösta för olika förslag på program och skriva ned önskemål och förhoppningar om vad trädgårdssällskapet skulle kunna ordna. Efter kaffet visade trädgårdsrådgivare Eva Wirén, Riksförbundet Svensk Trädgård, bilder och berättade om hur vi kan hjälpa växterna att klara vintern.

Nu är vi över 100 medlemmar och vi kan säkert bli fler!